LADIES – New Balance NB7118L – NDurance athletic v-neck t-shirt

100% Polyester wicking & antimicrobial birdseye piqué knit mesh, 6.6 oz.
Ndurance ladies piqué athletic and fit v-neck tee. New Balance sleeve logo.

NB model
NB7118LMEN – New Balance NB7118M – NDurance athletic t-shirt

100% Polyester wicking & antimirobial birdseye piqué knit mesh, 6.6 oz.
Ndurance men’s piqué athletic tee fit, New Balance sleeve logo.

NB model man
NB7118